Reorganisation

De meeste adviesaanvragen gaan over reorganisaties, van het omvormen van een afdeling tot langjarige saneringstrajecten. Wij hebben veel ervaring met juridische ondersteuning op dit vlak: de juiste argumentatie, een zorgvuldige procedure, uitwerken van personele gevolgen of concipiëren van een advies. Wij leveren wat ondernemingsraden en bestuurders nodig hebben voor het bewerkstelligen van doeltreffende medezeggenschap en besluitvorming.

Ga terug naar onze rechtsgebieden