Employment conditions

Bij wijziging van arbeidsvoorwaarden van groepen werknemers is het instemmingsrecht aan de orde. Meestal gaat het dan om secundaire arbeidsvoorwaarden als werktijden, verlofregelingen of toeslagsystemen. Steeds vaker zien we ook dat over primaire arbeidsvoorwaarden en vergoedingsregelingen overleg plaatsvindt met de OR, bijvoorbeeld in sectoren als telecom, IT en zakelijke dienstverlening. Wij ondersteunen ondernemingsraden en ondernemers bij het vormgeven en doelgericht uitvoeren van trajecten tot wijziging of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.