Privacy protection & administrative law

Bestemmingsplannen beschrijven nauwkeurig de verschillende bestemmingen (wonen/winkels/horeca etc.) van het betrokken gebied. Het bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor bouwplannen. Wij bieden ondersteuning bij het opstellen van zienswijzen en het voeren van vervolgprocedures.

Ga terug naar onze rechtsgebieden