Enforcement

Elke gemeente heeft een beginselplicht tot handhaving van regels op het gebied van bouwen, omgeving, openbare ruimte en milieu. Laat de gemeente handhaving daarvan achterwege of wordt er stilzwijgend of expliciet gedoogd? Heeft de gemeente bestuursdwang opgelegd of een bestuurlijke boete? Wij adviseren u over de juridische mogelijkheden.

Ga terug naar onze rechtsgebieden