Building Regulations

Het Bouwbesluit bevat specifieke eisen waaraan moet worden voldaan bij het (ver)bouwen van panden. Bij (ver)bouw strijdig met het Bouwbesluit kan het College van Burgemeester & Wethouders eventueel ontheffing verlenen. Als is gebouwd zonder ontheffing, dan kan de gemeente handhavend optreden. Let op: m.i.v. 1 januari 2015 zijn een aantal bepalingen in het Bouwbesluit (2012) gewijzigd. Wij adviseren u graag over de juridische (on)mogelijkheden op dit gebied.

Ga terug naar onze rechtsgebieden