Bestuursrecht

Ondernemingen, instellingen, belangenorganisaties of particulieren die een probleem hebben met een overheidsinstantie kunnen bij Unger Van Els Advocaten rekenen op een zorgvuldige behandeling van bestuursrechtelijke kwesties. Daarbij staat centraal: bereiken van praktische, creatieve en onorthodoxe oplossingen en voorkomen van langdurige en improductieve procedures. Vooral wanneer er een duurrelatie is met de overheid , wijst de praktijk uit dat deze aanpak kansrijk is.
Soms is procederen wel de beste optie. Bijvoorbeeld als onduidelijke regelgeving of aanvechtbaar beleid om een principiële uitspraak vraagt. Ook dat doen wij graag voor u.