Sick leave and reintegration

Bij ziekte behoudt de werknemer aanspraak op loon. De Arboarts beoordeelt of er sprake is van ziekte of van een situatie waarbij er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict. Rondom de ziekte en de re-integratie kunnen veel geschillen ontstaan, zoals:
• Bestaat nog recht op loon (door betaling)?
• Kan loonbetaling tijdens ziekte stopgezet worden?
• Is verlenging van de 104 weken loondoorbetaling (‘loonsanctie’) terecht?
• Welke re-integratieverplichtingen hebben de werknemer en werkgever?

Wij zijn bekend met de juridische vragen hierover en kunnen praktische oplossingen voordragen. Wij adviseren en procederen bij juridische conflicten over ziekten en re-integratie.

Ga terug naar onze rechtsgebieden