Job description and job rating

In vele branches spelen vragen over functie-inschaling. Dit geldt voor “gewone” werknemers maar ook voor ambtenaren. De advocaten van Unger Van Els Advocaten hebben ervaring met vraagstukken over functiewaardering. Wij adviseren en procederen bij juridische conflicten over functiewaardering.

Ga terug naar onze rechtsgebieden