Non-competition clause

In een aanzienlijk aantal arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding moet volgens de wet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Een concurrentiebeding houdt in dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt beperkt in zijn keuze op zekere wijze werkzaam te zijn. Het concurrentiebeding geeft aan welke werkzaamheden gedurende een overeengekomen tijd niet mogen worden verricht. De eisen aan concurrentiebedingen zijn met de invoering van de Wwz sterk verzwaard. Wij adviseren en procederen bij juridische conflicten over concurrentiebeding.

Ga terug naar onze rechtsgebieden