Civil service law

Het ambtenarenrecht heeft banden met het ‘gewone’ arbeidsrecht maar wijkt op essentiële onderdelen af. Voor ambtenaren gelden op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ontslag eigen regelingen.

Het grootste verschil tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht is de wijze waarop ontslag wordt gegeven. Een ontslag in het ambtenarenrecht kan eenzijdig worden gegeven waarna de ambtenaar de juistheid van het ontslag kan laten toetsen bij de (bestuurs)rechter. In het gewonere – civiele – arbeidsrecht vindt de ontslagtoets veelal plaats voor de opzegging.

Wij adviseren en procederen bij ambtenarenrechtconflicten.

Ga terug naar onze rechtsgebieden