Veel openstaande vacatures In het tweede kwartaal van 2019 steeg het aantal vacatures tot recordhoogte. De recordstanden van voor de crisis (2007/2008) zijn inmiddels doorbroken. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen (bron: CBS 14 augustus 2019). Al zes jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures toe. Er zijn nu 284.000 vacatures, ruim driemaal zo veel als op het dieptepunt in 2013.

Subsidies voor zelfstandig ondernemers Ook voor zelfstandig ondernemers, met of zonder personeel, zijn er veel subsidiepotjes. Als u een goed idee hebt, maar geen geld kan een subsidie uitkomst bieden. Denk aan subsidies voor startups, voor investeringen in innovaties of duurzaamheid, voor zaken doen in het buitenland, maar bijvoorbeeld ook aan subsidies voor creatieve beroepen, zoals schrijvers of podiumkunstenaars. Gemeenten kunnen in het kader van de bijstandsverlening zelfstandig ondernemers financieel ondersteunen. Bijna alle subsidies zijn ook aan te vragen door zzp-ers, behalve uiteraard  personeelssubsidies. Op Ondernemersplein.nl, een website van de overheid, vindt u een overzicht van alle subsidieregelingen voor ondernemers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming Vanaf 25 mei 2018 geldt voor élke organisatie in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese regeling vervangt dan de Wet bescherming persoonsgegevens. De wetgeving is aangescherpt. De privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. AVG van toepassing op zelfstandig ondernemer? De AVG is van...