Gezond eten en sporten, twee onderwerpen waar iedereen mee bezig lijkt te zijn. Ook werkgevers stimuleren op allerlei manieren een fitte en gezonde levensstijl van hun medewerkers. Van het verzorgen van een gezonde lunch in de kantine tot bootcampen met collega’s. Maar in hoeverre mag je als werkgever de ongezonde levensstijl van je medewerkers beïnvloeden? Mag je als werkgever bijvoorbeeld aan je medewerkers vragen om te stoppen met roken en je medewerkers verplichten te sporten?

  In sommige arbeidscontracten is een bepaling opgenomen waarin staat dat werknemer flexibel kan worden ingezet op verschillende locaties van één werkgever. Soms met de toevoeging dat werknemer geen aanspraak kan maken op een vaste werkplek of een bepaalde geografische locatie. Als een werknemer nu jaren op één locatie werkt, mag de werkgever de werknemer dan zomaar overplaatsen naar een andere locatie?

Als werkgever word je soms geconfronteerd met werknemers die kampen met een (alcohol)verslaving met verstrekkende gevolgen voor de werkvloer. Werknemer komt bijvoorbeeld zonder afmelding niet opdagen of de verslaving brengt collega’s of klanten in gevaar. Hoe moet je als werkgever hiermee omgaan? De rechtspraak is tegenstrijdig blijkt uit de volgende uitspraak.