Advocaten

A.B. (Bruno) van Els

Mr. drs. Bruno van Els (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten) is sinds 1987 advocaat te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Voor wie?
Bruno van Els treedt op voor ondernemingsraden, werkgevers en werknemers.

Meer over Bruno van Els
Over verscheidene arbeidsrechtelijke onderwerpen heeft hij publicaties op zijn naam staan. Hij is co-auteur van het handboek Ondernemingsraad en ontslag. Bruno van Els is bij OSR Juridische Opleidingen docent op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA), Vereniging voor Arbeid en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Aanpak van Bruno van Els
Voortdurend zoeken vanuit een probleem of situatie naar een oplossing. Dat geldt voor eenvoudige zaken maar in het bijzonder voor de meer complexe geschillen. Vanuit de analyse komt de oplossing, indien nodig procederen.

Contact
Neem contact op met Bruno van Els: vanels@ungervanels.nl

Els Unger

Mr. Els Unger (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten; advocaat sinds 1986) is gespecialiseerd in het oplossen van juridische vraagstukken op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast is het bestuursrecht een specialisme van Els Unger.

Voor wie?
Arbeids- en ondernemingsrecht: werkgevers, werknemers en ondernemingsraden.
Bestuursrecht: ondernemingen, belangengroepen, particulieren.

Nevenfuncties en -activiteiten

  • Voorzitter van diverse bezwaarcommissies en klachtencommissies
  • Voorzitter: raad van toezicht zorginstelling Sherpa, raad van commissarissen OSR Juridische Opleidingen en raad van toezicht Hortus Botanicus Amsterdam
  • Opleider voor juristen op het gebied van arbeid, medezeggenschap en bestuursrecht
  • Verzorgt cursussen op maat voor ondernemingsraden en HR-professionals
  • Lidmaatschap: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, Vereniging voor Arbeidsrecht en Vereniging voor Corporate Litigation

Contact
Neem contact op met Els Unger: unger@ungervanels.nl

Muriël Nolet

Mr. Muriël Nolet (advocaat sinds februari 2014) is werkzaam op de gebieden arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en bestuursrecht. Zij is een kei in juridische research ten behoeve van complexe vraagstukken. Adviseren en procederen doet zij met verve. Bij haar oplossingsgerichte benadering blijft het belang van haar cliënt voorop staan. Muriël deed eerder ervaring op als griffier bij het Gerechtshof Amsterdam. Zij heeft de opleiding tot arbeidsrechtspecialist afgerond in 2017.

Voor wie?
Arbeidsrecht: werkgevers en werknemers
Medezeggenschap: ondernemingsraden en bestuurders.
Bestuursrecht: ondernemingen, belangengroepen, particulieren.

Nevenfuncties en activiteiten

  • Lidmaatschap: Vereniging Jonge Balie Amsterdam
  • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Contact
Neem contact op met Muriël Nolet: nolet@ungervanels.nl

Sanne van Dooijeweert

Mr. Sanne van Dooijeweert, advocaat, is sinds november 2016 bij ons werkzaam op de gebieden arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Momenteel volgt zij de beroepsopleiding voor advocaten. Na afronding van de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, heeft zij aan de Universiteit van Amsterdam de master Arbeidsrecht behaald. Sanne deed eerder ervaring op als jurist bij een vakbond en zij heeft lesgegeven aan HBO-rechtenstudenten.

Voor wie?
Arbeidsrecht: werkgevers en werknemers.
Medezeggenschap: ondernemingsraden en bestuurders.

Nevenfuncties en -activiteiten

  • Lidmaatschap: Vereniging Jonge Balie Amsterdam

Contact
Neem contact op met Sanne van Dooijeweert: vandooijeweert@ungervanels.nl