vakantiedagen foto van strand en zee

Vakantiedagen, ons antwoord op de 5 meest gestelde vragen!

Vakantie is een zorgeloze periode. Maar voorafgaand is het vaak extra regelen! Hoeveel vakantiedagen heb ik nog? (Boven)wettelijke vakantiedagen, opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, uitbetalen van vakantiedagen: hoe zat het ook al weer? De 5 meest gestelde vragen voor u beantwoordt.

1. Mag de werkgever mijn vakantieaanvraag weigeren?

In principe niet. De vakantiewensen van de werknemer zijn leidend. De werkgever mag de vakantie alleen weigeren:

  • Als er andere afspraken staan in de arbeidsovereenkomst en/of de cao. Denk bijvoorbeeld aan de vastgestelde collectieve vakantieperiodes in de bouw en het onderwijs. En,
  • Als de vakantiewens tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Daar wordt niet snel aan voldaan.

Je werkgever moet binnen twee weken na jouw vakantieaanvraag een eventueel bezwaar schriftelijk kenbaar maken. Doet hij dat niet (of te laat), dan gaat jouw vakantie door!

2. Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Heel simpel: wettelijke vakantiedagen zijn het minimum aantal vakantiedagen waar elke werknemer recht op heeft. Het wettelijk minimum is 4 werkweken. Bij een fulltime dienstverband is dat 20 dagen. Biedt je als werkgever meer vakantiedagen aan dan heten dat bovenwettelijke vakantiedagen. Dit onderscheid is van belang omdat bovenwettelijke vakantiedagen later vervallen dan wettelijke vakantiedagen. Zes maanden na afloop van het kalenderjaar vervalt de aanspraak op wettelijke vakantiedagen. Je moet dan wel in de gelegenheid zijn geweest om deze vakantiedagen op te nemen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat je ze maximaal 5 jaar kunt bewaren.

In onderstaande vragen worden enkele gevolgen van het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen duidelijk.

3. Bouw je vakantiedagen op tijdens ziekte?

Ook tijdens arbeidsongeschiktheid bouwt de werknemer vakantiedagen op. Het gaat dan om wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kan namelijk iets anders zijn afgesproken in het arbeidscontract of de cao. Is er niets anders afgesproken dan bouwt de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid ook de bovenwettelijke vakantiedagen op.

4. Mag ik mijn vakantiedagen laten uitbetalen?

Tijdens dienstverband mag dat niet voor de wettelijke vakantiedagen. Dat komt omdat het de bedoeling van de wetgever is om de werknemer daadwerkelijk het minimum aantal dagen per jaar rust te laten nemen. Het laten uitbetalen van de bovenwettelijke vakantiedagen mag wel.
Wordt het dienstverband beëindigd en staan er op dat moment nog vakantiedagen open? Dan mogen deze wel worden uitbetaald. De werknemer heeft recht op uitbetaling van de resterende vakantiedagen.

5. Mag je bij een nulurencontract de vakantie-uren direct uitbetalen?

Ja dat mag en het scheelt wellicht administratiewerkzaamheden (namelijk het bijhouden van de opgebouwde vakantie-uren). Dit moet wel afgesproken zijn in de arbeidsovereenkomst. Een alternatieve optie is dat de vakantie-uren worden geregistreerd en die uren worden voldaan tijdens een daadwerkelijk genoten vakantie. De oproepkracht heeft per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat hij/zij (gemiddeld) per week gewerkt heeft.

Vragen? Neem gerust contact op met Muriël Nolet

Video interviews

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.