Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen!

Gisteren heeft de Eerste Kamer de WAB aangenomen. Dit betekent dat per 1 januari 2020 het arbeidsrecht (weer) gaat veranderen. Voorproefje: transitievergoeding vanaf dag één, versoepeling van het ontslagrecht, wijziging van de ketenregeling en meer rechten voor oproepkrachten. De WAB moet de kloof tussen werknemers met een vast contract en flexibele arbeid verkleinen. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in deze nieuwsbrief.

Transitievergoeding vanaf dag één
De opbouw van de transitievergoeding gaat wijzigen. Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding (nu pas na twee jaar). Ook zal de transitievergoeding niet meer worden afgerond op halve jaren. Dit betekent dat je als werkgever bij elke beëindiging van het dienstverband (ook als je besluit om een contract niet te verlengen) een transitievergoeding moet betalen.

Daarnaast wordt het per 1 januari 2020 goedkoper om afscheid te nemen van een medewerker die al lange tijd in dienst is. De verhoogde opbouw van de transitievergoeding na tien jaar dienstverband verdwijnt. Ook voor oudere werknemers (50+) zal de transitievergoeding na 1 januari 2020 lager uitvallen.

Tip HR: kijk of het voordeliger is om contracten voor of na 1 januari 2020 te beëindigen en speel hier op in.

Versoepeling ontslagrecht

Op dit moment kent onze wet acht ontslaggronden. Per 1 januari 2020 komt er een nieuwe ontslaggrond bij: de i-grond. Dit wordt ook wel de combinatiegrond genoemd. Een werkgever mag namelijk in een ontbindingsprocedure twee ontslaggronden gaan combineren. Beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen en wegens arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Voorbeeld. Een werkgever wil iemand ontslaan op grond van disfunctioneren maar heeft te weinig dossier opgebouwd (geen verbetertraject gevolgd). Ook is de verstandhouding tussen werkgever en werknemer verstoord. Beide omstandigheden zijn afzonderlijk te weinig voor een ontbinding op grond van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding maar samen waarschijnlijk wel voor ontbinding op de i-grond.

Door de komst van de nieuwe ontslaggrond wordt de drempel lager om werknemers te ontslaan. Een werkgever moet dan wel een extra vergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de i-grond van maximaal een halve transitievergoeding, bovenop de reguliere transitievergoeding.

strip over ontslagrecht

Flexibele arbeid
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
1. Verruiming ketenregeling: het is per 1 januari 2020 mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar aan te bieden voordat er een vast contract ontstaat. Nu is dat nog drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd.
2. Lagere WW-premie werkgevers voor vaste contracten: de hoogte van de WW-premie is straks afhankelijk van de vorm van het contract. Voor tijdelijke contracten moet een werkgever een hogere WW-premie betalen. Dit kan al snel 5% premie schelen!

Tip HR: de “nieuwe” ketenregeling treedt per 1 januari 2020 direct in werking. Dat wil zeggen dat per 1 januari 2020 maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar kunnen worden aangeboden. U kunt hier in 2019 al rekening mee houden bij het aanbieden van een nieuw contract.

Voorbeeld: werknemer is per 1 augustus 2019 1,5 jaar in dienst. U zou deze werknemer nog een contract van 1,5 jaar kunnen aanbieden.

Meer rechten oproepkrachten
In Nederland zijn op dit moment bijna 1,2 miljoen oproepkrachten aan het werk. Deze sterke stijging van oproepkrachten moet volgens minister Koolmees worden teruggebracht en daarom krijgen oproepkrachten meer rechten. Wat gaat er wijzigen?
1. Een werkgever moet een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Doet een werkgever dit niet? Dan mag de oproepkracht de oproep weigeren.
2. Heeft een oproepkracht langer dan één jaar voor de organisatie gewerkt? Dan moet de werkgever een aanbod doen (contract aanbieden) gebaseerd op de gemiddelde arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. De oproepkracht mag dit aanbod weigeren en blijft dan flexibel inzetbaar.

Tip HR: ook voor deze wijzigingen geldt geen overgangsrecht. Heeft een oproepkracht per 1 januari 2020 langer dan één jaar voor de organisatie gewerkt? Dan moet je als werkgever (actief) binnen één maand aan de oproepkracht een contract aanbieden voor een vaste arbeidsomvang.

Payroll
Niet alleen voor oproepkrachten maar ook voor payrollwerknemers gaat veel veranderen. Payrollwerkgevers worden straks niet meer beschouwd als uitzendbureau. Daarnaast hebben payrollwerknemers per 1 januari 2020 recht op gelijke arbeidsvoorwaarden. Het is dus niet langer toegestaan om geen 13e maand uit te keren aan payrollwerknemers en wel aan de eigen werknemers.

Tip HR: indien uw organisatie veel gebruik maakt van payroll, zal dit duurder uit gaan vallen. Ook kan niet langer gebruik worden gemaakt van de ruimere ketenbepaling in de uitzend-cao. Onderzoek nu al of payrollwerknemers hetzelfde worden beloond.

Meer weten?
In deze nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Maakt u veel gebruik van payroll, uitzendkrachten of oproepkrachten? Dan is het verstandig om hier nu al op in te spelen.
Heeft u interesse in een opmaat in-house seminar over de WAB zodat we kunnen bekijken welke wijzigingen in uw organisatie moeten worden aangebracht?
Neem dan contact op met één van onze advocaten en informeer naar de mogelijkheden.

Sanne van Dooijeweert

Video interviews

Stiekem een gesprek opnemen met je baas, mag dat?

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.