Werknemer overplaatsen naar een andere locatie, kan dat zomaar?

 

In sommige arbeidscontracten is een bepaling opgenomen waarin staat dat werknemer flexibel kan worden ingezet op verschillende locaties van één werkgever. Soms met de toevoeging dat werknemer geen aanspraak kan maken op een vaste werkplek of een bepaalde geografische locatie. Als een werknemer nu jaren op één locatie werkt, mag de werkgever de werknemer dan zomaar overplaatsen naar een andere locatie?

Nee, de werkgever mag dit alleen als hij een redelijk belang heeft bij de locatiewisseling. Zo oordeelde de kantonrechter Zeeland-West-Brabant onlangs op basis van de volgende feiten.

Feitenfoto beveiliger

Een beveiliger is voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij werkgever en werkt ruim 6 jaar op de locatie Stadion Feyenoord. In zijn arbeidsovereenkomst staat een bepaling dat hij flexibel kan worden ingezet. De beveiliger ervaart een te hoge werkdruk en meldt zich met deze klacht bij de bedrijfsarts. Die adviseert dat werknemer en werkgever in overleg treden om de ervaren disbalans tussen werkbelasting en belastbaarheid op te lossen. Partijen hebben hierover gesprekken gevoerd zonder tot een oplossing te komen. Werkgever besluit daarom werknemer over te plaatsen naar een andere locatie, die rustiger is en gelijke werktijden heeft.

Werknemer is het hier niet mee eens. De nieuwe locatie brengt veel meer reistijd met zich mee en raakt niet de kern van het probleem. Niet de drukte op de locatie maar de hoeveelheid taken had de hoge werkdruk veroorzaakt. Werknemer vordert dat zijn dienstverband wordt voorgezet op de oude locatie.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter geeft de werknemer gelijk. Ook al is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat werknemer op verschillende locaties te werk kan worden gesteld, toch getuigt dit handelen van werkgever niet van goed werkgeverschap. Doordat werknemer 6 jaar lang op één locatie heeft gewerkt is er inmiddels sprake van een vaste werkplek. Wil de werkgever hierin iets structureel wijzigen dan moet hij daarbij een redelijk belang hebben. Werkgever stelt dat het voorstel redelijk is omdat het de werkdruk zou verlagen voor de werknemer. Maar de kantonrechter gaat hier niet in mee. De reistijd is te lang (bijna 2 uur met de snorfiets en 3 uur met het openbaar vervoer) én dit is geen oplossing van het echte probleem (de werkdruk en niet de drukte op de locatie). Werknemer mag dus zijn werkzaamheden voortzetten op locatie Stadion Feyenoord.

Wat betekent deze uitspraak?

Soms wijkt de feitelijke situatie af van hetgeen is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. De feitelijke situatie is van belang om te beoordelen waar een werknemer recht op heeft. Er kan dus door een contract heen gekeken worden naar de werkelijk situatie. Als de werknemer jarenlang op één locatie werkt, dan kan dit meebrengen dat een wijziging daarvan alleen mogelijk is als daar goede redenen voor zijn (bijvoorbeeld sluiting locatie / geschil met leidinggevende etc.).

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 juni 2018 zaaknummer 6851370 VV EXPL 18-179

Muriel Nolet

Hoe ver gaat de herplaatsingsplicht van werkgever binnen concern?

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.