Concurrentiebeding bij een tijdelijk contract zinloos?

Wat is een concurrentiebeding?
Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt in zijn vrijheid aan het einde van het dienstverband, waardoor hij niet zomaar bepaalde werkzaamheden kan uitvoeren bij een ander bedrijf. Een werknemer met een concurrentiebeding mag na zijn dienstverband dus geen concurrerend bedrijf starten of voor een concurrerend bedrijf werken.

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract
In een tijdelijk contract is een concurrentiebeding per 1 januari 2015 niet meer toegestaan, tenzij u als werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer u in een concurrentiegevoelige branche opereert, een concurrentiebeding toch is toegestaan . Het beding moet wel voldoende beschreven zijn. U moet dus concreet aangeven welke specifieke kennis of vertrouwelijke bedrijfsinformatie de werknemer in zijn functie verwerft en wat beschermd moet worden door het concurrentiebeding.

In verweer gaan
Een ex-werknemer kan een kort geding (spoedprocedure) starten tot schorsing van het concurrentiebeding. Wanneer u het als werkgever niet eens bent met de eis van de ex-werknemer, kan u daartegen in verweer gaan. Andersom geldt hetzelfde. U kan  als werkgever een kort geding starten bij de kantonrechter tot nakoming van het concurrentiebeding, De ex-werknemer kan hier weer tegen in verweer gaan. Wilt u weten wat de exacte procedures zijn bij een concurrentiebeding? Neem dan hier contact met ons op.

Conclusie
Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is dus niet per definitie zinloos. Voor een bedrijf dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie wil behouden en specifieke kennis niet wil weggeven, kan het concurrentiebeding een goede uitweg zijn, mits het concurrentiebeding voldoende omschreven is. Daarnaast is het belangrijk werknemer om goed te kijken wat er in zijn contract staat beschreven over het concurrentiebeding.

Wilt u meer informatie over concurrentiebeding? Neem dan hier contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.