Hoe wordt mijn tijdelijke contract verlengd?

Wat is een tijdelijk contract?
Bij een tijdelijk contract, oftewel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, spreekt de werknemer met de werkgever af hoelang het dienstverband duurt. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor een paar maanden of zolang een bepaald project duurt.

Aanzegplicht
Wanneer de werknemer een tijdelijk contract van zes maanden of langer heeft, dan heeft de werkgever een aanzegplicht. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voordat het contract eindigt schriftelijk moet laten weten of hij het contract verlengt of niet. Wanneer de werkgever het contract verlengt, moet hij de werknemer ook laten weten onder welke voorwaarden. Als de werkgever dit niet op tijd doet, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één maand salaris.

Voorwaarden
Deze verplichting geldt niet wanneer:

  • De werknemer een tijdelijk contract heeft voor de duur van een project of bijvoorbeeld ter vervanging van een zieke collega;
  • Er geen einddatum in het contract staat;
  • Er sprake is van een uitzendcontract met uitzendbeding.

Van tijdelijk naar vast contract
Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract. Dit gebeurt als u meer dan drie opeenvolgende contracten heeft getekend, of wanneer u langer dan twee jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad.

Wilt u meer informatie over tijdelijke contracten? Neem dan hier contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.