onterecht ontslagen

Ik ben onterecht ontslagen, hoe kan ik mijn ontslag aanvechten?

Wanneer ben je onterecht ontslagen?
Onterecht ontslagen worden kan heel vervelend zijn. Je hebt mogelijk het gevoel dat je onrechtvaardig bent behandeld. Maar wanneer ben je onterecht ontslagen?

Van een onterecht ontslag is sprake wanneer je zonder geldige reden wordt ontslagen of als de reden die de werkgever geeft niet klopt. Een werkgever kan je in principe alleen ontslaan wanneer deze in het bezit is van een ontslagvergunning. Dit geldt niet indien het ontslag plaatsvindt tijdens een in de arbeidsovereenkomst vastgelegde proeftijd. Bij faillissement van de werkgever kan de curator je ontslaan.

Onterecht ontslag aanvechten
Je hebt altijd het recht om je ontslag aan te vechten. Afhankelijk van de reden voor ontslag kan dit bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen); deze route geldt bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar ziek). Wanneer het UWV een ontslagvergunning aan je werkgever geeft, kun je in beroep het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.

In andere gevallen, zoals bij ontslag op staande voet, kan ontslag binnen twee maanden aangevochten worden bij de kantonrechter.

Voorwaarden
Wanneer je denkt dat je onterecht bent ontslagen, zijn er een aantal dingen waar je op de hoogte van moet zijn.

  • Onterecht ontslagen wegens ziekte.
    Een werkgever mag je niet ontslaan omdat je een langere periode ziek bent geweest. De werkgever kan wanneer je langer dan twee jaar ziek bent wel een ontslagvergunning aanvragen.
  • Blijf naar je werk gaan.
    Laat je niet bang maken en blijf naar je werk gaan. Als je met behoud van loon thuis mag blijven, is het verstandig direct juridische hulp in te roepen.
  • Ontslagen op staande voet
    Wanneer je terecht op staande voet wordt ontslagen ben je niet alleen meestal je ontslagvergoeding kwijt, maar krijg je ook geen Werkloosheidswet-uitkering (WW). De eisen die aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet gesteld worden, liggen heel hoog. Soms is een minnelijke regeling, ook om een WW-uitkering te krijgen, een oplossing.

Conclusie
Een ontslag aanvechten kan zinvol zijn, zelfs als je het gevoel hebt dat je fout zit. Onderteken daarom nooit zomaar iets, maar schakel gelijk een advocaat in. Heb je een beëindigingsovereenkomst getekend? Deze kan binnen twee en soms binnen drie weken ontbonden (herroepen) worden.

Wil je meer informatie over het aanvechten van een ontslag? Neem dan hier contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.