Verslavingen op de werkvloer – alcohol of drugs – het blijft moeilijk!

Als werkgever word je soms geconfronteerd met werknemers die kampen met een (alcohol)verslaving met verstrekkende gevolgen voor de werkvloer. Werknemer komt bijvoorbeeld zonder afmelding niet opdagen of de verslaving brengt collega’s of klanten in gevaar. Hoe moet je als werkgever hiermee omgaan? De rechtspraak is tegenstrijdig blijkt uit de volgende uitspraak.

Werknemer is op een maandag onder invloed van alcohol op het werk verschenen. Werkgever voert een nultolerantiebeleid met betrekking tot drugs en alcohol. Dit houdt in dat elke overtreding (ook kleine) leidt tot een (straf)maatregel. De werkgever stelt de werknemer direct op non-actief en hoort de werknemer een week later op een disciplinaire hoorzitting. Werknemer bevestigt dat hij op de hoogte is van het nultolerantiebeleid. Werkgever geeft de werknemer ontslag op staande voet en werknemer berust hierin.

Wanneer werknemer vervolgens een WW-uitkering aanvraagt, wordt hem deze geweigerd. Het UWV weigert de uitkering, omdat werknemer op staande voet is ontslagen en de reden van ontslag dus te wijten is aan werknemer. Deze legt zich hier niet bij neer en vecht de afwijzing aan. Hij stelt dat hij ziek was ten tijde van het ontslag, omdat hij leidt aan een alcoholverslaving. Hem kan niet verweten worden dat hij is ontslagen. De rechtbank Den Haag gaat hier niet in mee.

strip arbeidsrecht

De rechtbank oordeelt dat een verslaving hebben de verwijtbaarheid niet wegneemt. De verslaving is dus geen verontschuldigende factor. Echter, als iemand zijn alcohol inname niet meer in de hand heeft door een psychische aandoening, dan kan het wel een verontschuldigende factor zijn. De persoon is dan niet in staat zijn wil te bepalen. De werknemer in casu heeft niet met medische gegevens onderbouwd dat hij niet in staat was zijn wil te bepalen m.b.t. de alcoholinname . Ook heeft hij zich niet ziekgemeld. Werknemer is dus verwijtbaar werkloos geworden en heeft geen recht op een WW-uitkering.

Wat is zo opmerkelijk aan deze uitspraak?

Het is vaste rechtspraak dat (alcohol)verslaving als ziekte kan worden aangemerkt. Na een afkickbehandeling valt de werknemer soms toch weer terug in de verslaving. Tijdens ziekte mag het dienstverband niet worden beëindigd door de werkgever. Zie hierover meer in onze eerdere nieuwsbrief. In de praktijk gaat de verslaving veelal samen met problematiek rondom de re-integratie van de werknemer. D.w.z. de werknemer houdt zich niet aan re-integratieverplichtingen. Bijv. komt niet opdagen, omdat hij zijn roes uitslaapt. De werkgever wil daarom het dienstverband beëindigen. Maar als deze problematiek rechtstreeks voortkomt uit de (alcohol)verslaving en dus ziekte gerelateerd is, dan mag de werknemer niet worden ontslagen.

De (bestuurs)rechter van de rechtbank Den Haag kiest in bovenstaande zaak een andere dan de in de civiele rechtspraak ontwikkelde lijn (dat verslaving een ziekte is, die de verwijtbaarheid wegneemt). De werknemer had volgens de bestuursrechter moeten aantonen dat hij niet meer in staat was in vrijheid zijn alcoholinname te bepalen. Terwijl dit in vaste civiele rechtspraak wordt aangenomen in de “verslaving” te zijn ingebakken. Deze splitsing tussen het civiele recht (Hoge Raad) en het bestuursrecht (Centrale Raad van Beroep) bestaat al langer en is moeilijk te begrijpen. In de praktijk betekent het immers dat een werkgever de lasten van een verslaafde werknemer moet dragen, maar het UWV niet!

Uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 1 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:926

Themamiddag 29 maart 2018 voor ondernemingsraden over nieuwe privacywetgeving

Wegens grote belangstelling herhaald! Op donderdag 29 maart a.s. organiseren KGCA en Unger Van Els Advocaten wederom een middag over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt. Werknemers krijgen met de nieuwe wet meer privacy-rechten en er komen meer verantwoordelijkheden en verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.  Voor nadere gegevens over deze themamiddag en aanmelding, lees meer.

Muriel Nolet

Onder invloed van alcohol sleutelen aan vliegtuig levert geen verwijtbare handeling op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.