Nieuwsflits – Stiekem bitcoins minen op werk reden voor ontslag?

 

Werknemer is sinds 2011 werkzaam als systeembeheerder. In zijn vrije tijd doet hij aan minen van bitcoins. Als “miner” controleer je met je computer bitcointransacties, in ruil waarvoor je een beloning in bitcoins ontvangt.

In 2017 installeert werknemer een bitcoinmachine in de serverkast van werkgever. Zo kan hij tijdens werktijd, via de wifi van werkgever, lekker bitcoins minen. Hiervoor hoeft werknemer zelf niets te doen, want de computer doet al het werk. Werkgever ontdekt de installatie en ontslaat werknemer op staande voet. Kan dit zomaar?

Werkgever neemt het werknemer kwalijk dat hij de computersystemen voor privédoeleinden heeft gebruikt en daardoor het bedrijf heeft blootgesteld aan gevaren van buitenaf zoals een virus. Daarnaast stelt werkgever dat sprake is van diefstal omdat werknemer stroom van werkgever heeft gestolen voor het minen van bitcoins. De energie die nodig is om één bitcointransactie te laten plaatsvinden is vergelijkbaar met het maandelijks stroomverbruik van een heel huishouden. Werknemer vecht het ontslag aan.

De kantonrechter oordeelt dat werkgever niet het recht heeft om het privéleven van werknemer op de werkplek tot nul te reduceren. Bovendien was privégebruik van het wifi-netwerk toegestaan. Werkgever heeft daarnaast onvoldoende onderbouwd dat het bedrijf is blootgesteld aan gevaren van buitenaf. Het apparaat stond namelijk niet altijd aan en het apparaat was niet op het bedrijfsnetwerk aangesloten. Ook de stroomdiefstal is door werkgever onvoldoende onderbouwd. Dat het apparaat stroom verbruikt staat vast, maar wat het exacte energieverbruik was, is niet duidelijk geworden.

Kortom, het ontslag houdt geen stand. Werknemer heeft weliswaar een grens overschreden, maar zijn werkzaamheden hebben er niet onder geleden en werknemer heeft altijd goed gefunctioneerd. Werkgever had voor een minder zware sanctie moeten kiezen omdat het ontslag grote financiële consequenties heeft voor werknemer. Het dienstverband van werknemer eindigt wel, omdat werknemer niet heeft gekozen voor herstel van het dienstverband. In plaats daarvan ontvangt hij een transitievergoeding, een billijke vergoeding en een gefixeerde schadevergoeding. In totaal bijna € 30.000 bruto.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.