Nieuwsflits – hoe zit het?

 

Krantenkoppen meldden afgelopen week: “Action zet FNV buitenspel”. De Action kwam niet tot overeenstemming met de vakbonden over de nieuwe cao, dus zijn de arbeidsvoorwaarden nu met de ondernemingsraad afgestemd. Kan dit zomaar en wat betekent dit voor de werknemers?

Als geen cao tot stand komt, is ook de OR bevoegd om bepaalde arbeidsvoorwaarden met de werkgever af te spreken. Het juridische effect ervan is alleen anders. De individuele werknemers zijn namelijk niet automatisch gebonden aan deze afspraken tussen de OR en werkgever. Daarvoor moet de werknemer instemmen.

Action heeft de werknemers om die reden voor de keuze gesteld om óf de nieuwe arbeidsvoorwaarden te accepteren óf niet. In het laatste geval blijft oude cao dan gelden. In gedachte nemend dat enige verbetering van de arbeidsvoorwaarden (salarisverhoging) is afgesproken met de OR, is de keuze voor de werknemer natuurlijk snel gemaakt: accepteren!

Wat is dan nog de meerwaarde van een cao? Het grote voordeel voor de werkgever is dat de bepalingen van een cao in beginsel gelden voor álle werknemers. En vakbonden zijn soms bevoegd om afspraken te maken die afwijken van de wet. Bij wet mag je maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van 2 jaar. De vakbonden mogen met de werkgever afspreken dat er bijvoorbeeld pas na 4 tijdelijke uitzendcontracten een vast dienstverband ontstaat. Deze bevoegdheid heeft de OR niet. Dit maakt het voor de werkgever ook aantrekkelijker om met de vakbonden te onderhandelen. De vakbond wordt ook vaak als een meer gelijkwaardige onderhandelingspartner van de werkgever gezien.

Zou Transavia het voorbeeld van Jumbo en Action op korte termijn kunnen volgen? De directeur van Transavia reageerde vanochtend verontwaardigd omdat de staking pas op het laatste moment is aangekondigd, mogelijk gericht op het aanrichten van zoveel mogelijk schade. Nu bij Transavia veel werknemers lid zijn van een vakbond is dat niet waarschijnlijk.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.