Medewerker neemt afval uit container mee naar huis, reden tot ontslag?

 

Medewerker neemt afval uit container mee naar huis, reden tot ontslag?

Wat speelde er in deze zaak?

Een werknemer was op 15 december 1990 in dienst getreden bij afvalverwerkingsbedrijf Twente Milieu en werkzaam als medewerker afvalbrengpunt. Eind 1999 zijn aan een aantal werknemers, waaronder de betreffende werknemer, disciplinaire maatregelen opgelegd. De werknemers moesten enkele verlofdagen inleveren en hun salaris werd gedurende twee jaar verlaagd. De groep werknemers verduisterde namelijk oud ijzer vanaf het afvalbrengpunt om dit te verkopen voor eigen gewin. De werknemer had destijds via zijn advocaat laten weten dat hij ook betrokken was bij de verduistering en dat hij hoopt dat de werkgever snel met een duidelijk beleid komt.

Begin 2003 is het nieuwe beleid van de werkgever bekend gemaakt aan alle werknemers. In artikel 5 van de integriteitsregeling is o.a. het volgende opgenomen: ’’Aangeboden en ingezamelde goederen zijn ook eigendom van Twente Milieu NV en mogen in geen enkel geval voor eigen gebruik of verhandeling worden meegenomen. Sta ook nooit goederen af aan derden’’.

Op 27 september 2016 is bij Twente Milieu een klacht binnengekomen van een burger die zag dat een werknemer spullen uit de container haalde, terwijl die spullen als afval waren aangeboden. Er vond een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer. De werknemer ontkende dat hij iets had meegenomen uit de container en stelde dat hij aan het “na-sorteren” was om het afval in de juiste container te krijgen. Toen de werkgever de werknemer confronteerde met gemaakte camerabeelden, gaf de werknemer toe dat hij een LED lamp en een DVD had meegenomen voor eigen gebruik. De werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Medewerker neemt afval uit container mee naar huis, reden tot ontslag?

Hoe oordeelde de rechter?

De kantonrechter acht het op basis van de camerabeelden voldoende bewezen dat de werknemer afval heeft meegenomen. Uit de camerabeelden volgt duidelijk dat de werknemer niet aan het na-sorteren was. Daarnaast betreft het een container voor restafval en deze hoeft niet (na-)gesorteerd  te worden. Hierdoor is het integriteitsbeleid van de werkgever geschonden en heeft de werknemer het vertrouwen van zijn werkgever ernstig beschaamd. De kantonrechter hecht er belang aan dat dit niet de eerste fout van de werknemer is en dat de werknemer geen brandschoon verleden heeft.  Ook speelt mee dat de werknemer ten tijde van de oud-ijzer affaire zelf verzocht had om beleid. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Commentaar:

Deze procedure laat maar weer eens zien dat een gewaarschuwd werknemer voor twee telt. Het moest voor de werknemer duidelijk zijn dat de werkgever dit gedrag niet tolereert. Omdat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer is de werkgever aan de werknemer geen transitievergoeding verschuldigd.

 

 

Rechtbank Overijssel 29 december 2016 (ECLI:NL:RBOVE:2016:5200)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.