Wat brengt 2017 voor belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht?

 

Wij informeren u graag  over enkele (te verwachten) wetswijzigingen 2017 op het gebied van het arbeidsrecht.

Maximale ontslagvergoeding verhoogd  (1 januari 2017)

Nieuw: De wettelijke transitievergoeding wordt verhoogd naar maximaal € 77.000 bruto of een jaarsalaris als dat hoger is. Deze wijziging ziet maar op een klein deel van de werknemers.

Minimumloon verhoogd  en aangepast (1 januari 2017)

Nieuw: Minimumloon wordt verhoogd én minimumjeugdloon wordt stapsgewijs afgeschaft: 1/7/2017 tot de leeftijd van 22 jaar. In 2019 tot 21 jaar.
Daarnaast moet minimaal het minimumloon giraal worden overgemaakt. Volledig contant betalen mag dus niet meer. Ook mogen er geen verrekeningen meer plaatsvinden met het minimumloon.

Huidig recht: tot 1/7/2017 geldt het minimumjeugdloon tot de leeftijd van 23 jaar.

Wat brengt 2017 voor belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht?


Werknemer kan op eigen initiatief te allen tijde gesprek met de bedrijfsarts vragen (1 juli 2017).

Nieuw: Werknemer krijgt meer rechten. Namelijk de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te consulteren. Dit kan dan ook preventief, dus voordat er sprake is van ziekteverzuim. Is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kan hij bij een tweede bedrijfsarts een second opinion vragen op kosten van de werkgever.

Huidig recht: Nu kan alleen de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. En de werknemer is voor een second opinion aangewezen op een deskundigenoordeel van het UWV. Die kosten komen voor rekening van de werknemer.

Nieuw: Ook de rol van de OR verandert. De OR krijgt instemmingsrecht op de keuze en de plaats van de preventiemedewerker.

Huidig recht: Op het takenpakket van de preventiemedewerker heeft de OR al instemmingsrecht.

Geen deskundigenoordeel UWV bij ontslag (wetsvoorstel)

Nieuw: Deskundigenoordeel van het UWV hoeft niet te worden verzocht voordat een zieke werknemer die niet meewerkt aan re-integratie kan worden ontslagen.

Huidig recht: Deskundigenoordeel is nu vereist, naast het oordeel van de bedrijfsarts.

Vragen of advies nodig naar aanleiding van de nieuwsbrief?
Mail naar info@ungervanels.nl of bel ons direct op: 085 782 28 01 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.30 uur)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.