Leidt roken van een joint op het werk tot ontslag?

 

Leidt roken van een joint op het werk tot ontslag?

Wat speelde er in deze zaak?

Een  horecamedewerker was op 1 juli 2015 in dienst getreden bij Crazy Kitchen. De arbeidsovereenkomst werd aangegaan voor de duur van 12 maanden. In het reglement bij de arbeidsovereenkomst stond o.a. vermeld “Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen tijdens werkzaamheden is ten strengste verboden. Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.”

Bij brief van 30 mei 2016 heeft  de werkgever werknemer aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Het dienstverband zou dus per 1 juli 2016 eindigen. Deze brief tekende werknemer op 31 mei 2016 voor ontvangst.

Op 2 juni 2016 vond een gesprek plaats tussen werknemer en werkgever. Aan het einde van dat gesprek leverde werknemer  de sleutels van de werkplek in en vertrok. Nog diezelfde dag stuurt werkgever aan werknemer een WhatsApp-bericht met de tekst: “Naar aanleiding van het feit dat je zojuist onder werktijd een joint nuttigde maakt dat dit ontslag op staande voet tot gevolg heeft. Je ontvangt hier nog een aangetekende brief van ter bevestiging.” Crazy Kitchen stuurde, eveneens op 2 juni 2016, een aangetekende en een gewone brief aan werknemer met bevestiging van het ontslag op staande voet en de grond daarvan. De brief vermeldt als reden van ontslag de overtreding van het  verbod uit het bedrijfsreglement.

strip nieuwsbrief december 2016

Hoe oordeelde de rechter?

Het WhatsApp-bericht was ontvangen door de werknemer, zo bleek ter zitting. Deze vorm van ontslagaanzegging was mogelijk. Desalniettemin vernietigt de rechter het ontslag op staande voet. Een joint roken kan volgens het bedrijfsreglement tot ontslag op staande voet leiden. Waarom in dit geval voor deze meest vergaande maatregel van ontslag op staande voet  is gekozen door de werkgever was onvoldoende door de werkgever onderbouwd. Ter zitting was gebleken dat van herhaald een joint roken geen sprake was.

Commentaar

Dit betekent dat het dienstverband eindigt per 1 juli 2016 en de maand juni doorbetaald moet worden. De wet hanteert niet de term ontslag op staande voet. Het BW bepaalt dat een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd kan worden, indien sprake is van een “dringende reden”.  Deze procedure maakt weer duidelijk hoe onvoorspelbaar het oordeel van de rechter over een ontslag op grond van een dringende reden kan zijn.

Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:6978)

Vragen of advies nodig naar aanleiding van de nieuwsbrief?
Mail naar info@ungervanels.nl of bel ons direct op: 085 782 28 01 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.30 uur)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.