Stilzwijgende voortzetting tijdelijk arbeidscontract. Wat is het risico?

Stilzwijgende voortzetting tijdelijk arbeidscontract. Wat is het risico?

Bijna iedereen die start in een nieuwe baan krijgt eerst een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Vaak voor een half jaar, zeven maanden of een jaar. Als de uitvoering van de werkzaamheden naar tevredenheid van werkgever en werknemer verloopt, kan het gebeuren dat de bepaalde tijd voorbij is voor beide partijen daar erg in hebben.

Sinds 1 juli 2015 (invoering van de Wwz) is de werkgever verplicht om de werknemer uiterlijk een maand voordat het tijdelijke contract eindigt te informeren over:

  1. het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst
  2. en bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder de werkgever het contract wil voortzetten.

Deze zo genoemde “aanzegplicht” is geregeld in artikel 7:668 BW. De aanzegplicht geldt niet bij een arbeidscontract dat is gesloten voor een periode korter dan zes maanden.

Als de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de afgesproken tijd wordt voortgezet en de werkgever de aanzegplicht niet is nagekomen, geldt die overeenkomst opnieuw voor dezelfde tijd (met een maximum van een jaar). Hetzelfde geldt bij stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden.

Maar soms kan stilzwijgende voortzetting van een tijdelijk contract tot gevolg hebben dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over zo’n situatie (HR 30-09-2016, ECLI ECLI:NL:HR:2016:2224). In die zaak schreef de cao voor dat verlenging schriftelijk diende te gebeuren.

De casus was als volgt: werknemer had per 1 november 2010 een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden gekregen, waarop de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf van toepassing was. In de arbeidsovereenkomst stond dat deze na een jaar bij gebleken geschiktheid werd omgezet in een vast contract. Op 9 oktober 2012 meldde werknemer zich ziek. Op 10 oktober 2012 berichtte werkgever aan werknemer dat zijn contract per 31 oktober 2012 afliep.

Op 17 maart 2015 oordeelde het Gerechtshof Den Bosch over deze zaak dat uit het feit dat de arbeidsovereenkomst vanaf 1 november 2011 was voortgezet bleek dat die voortzetting voor onbepaalde tijd was. Als werkgever dit anders had gewild, had hij er tegenover werknemer duidelijk over moeten zijn dat de arbeidsovereenkomst na 1 november 2011 niet werd voortgezet voor onbepaalde tijd, maar (slechts) voor de bepaalde duur van één jaar. Werkgever heeft aan werknemer deze duidelijkheid niet verschaft. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet opgemaakt.

Bovendien stond in de toepasselijke cao dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk moet worden gesloten. Nu geen nieuw contract was getekend, is de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst na 31 oktober 2011  voor onbepaalde tijd voortgezet. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep tegen de uitspraak van het Gerechtshof verworpen.

Tips:

  • Voor werkgevers: houd een registratie bij van einddata van tijdelijke contracten dat circa zes weken voor de einddatum ‘piept’.
  • Voor werkgevers en werknemers: als een cao van toepassing is, check dan de bepalingen daarin over aangaan en aflopen van een arbeidsovereenkomst.

Nieuwsgierig naar de werking van het nieuwe arbeidsrecht in de praktijk? Kom naar ons gratis seminar “Wwz IN BEDRIJF”
Voor ons seminar op dinsdag 8 november 2016 vanaf 15.30 uur zijn nog enkele plaatsen vrij. In het seminar worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • bedrijfseconomisch ontslag
  • tijdelijke contracten
  • zieke werknemers

Met veel praktische voorbeelden en tips.
U kunt zich aanmelden via schuiten@ungervanels.nl of ons bellen voor nadere informatie.


Download ons magazine “Werken met de Wwz”
Dit magazine is sinds kort ook online toegankelijk. U kunt het magazine gratis downloaden via deze link: https://www.ungervanels.nl/2016/10/25/magazine-werken-met-de-wwz/ Het magazine geeft antwoord op uw vragen over ontslagrecht, tijdelijke contracten e.d. Een handig naslagwerk!

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.