Onder invloed van alcohol sleutelen aan vliegtuig levert geen verwijtbare handeling op.

Voorzitter or heeft voorbeeld functie. Onder invloed van alcohol sleutelen aan vliegtuig levert geen verwijtbare handeling op.

Dit is de vijfde nieuwsbrief van Unger Van Els Advocaten over rechtspraak betreffende de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Klik hier om onze eerdere nieuwsbrieven hierover te lezen.

Situatie

Werknemer (60 jaar) werkt als grondwerktuigkundige (verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden) sinds 2010 bij vliegtuigfabrikant Bombardier te Schiphol Airport. Daarnaast is hij voorzitter van de ondernemingsraad.

Werknemer heeft op een avond voorafgaand aan zijn dienst alcohol genuttigd. Volgens de beleidsregels is het verboden om alcohol te nuttigen 8 uur voorafgaand aan (en/of tijdens) een dienst. Zijn collega’s klagen bij de projectleider over de alcoholgeur die zij ruiken bij werknemer. Werknemer wordt hiermee geconfronteerd en biedt vrijwillig aan twee blaastesten te laten afnemen. Resultaat: 170 microgram en later op de dag 90 microgram. Ter vergelijking: een alcoholpromillage van 0,5 (ca. 225 microgram) is strafbaar bij deelname aan het verkeer.

Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:669 lid 3 sub e BW).  Door onder invloed van alcohol op het werk te verschijnen en aan een vliegtuig te willen gaan werken handelt werknemer verwijtbaar. Het is in strijd met de beleidsregels (Code of  Ethics) en in strijd met de Wet op de Luchtvaart. Bovendien heeft hij al een waarschuwing gehad in juni 2013 vanwege dronkenschap op het werk.

Werknemer voert verweer. Hij zegt dat hij kampt met een alcoholverslaving en beroept zich daarom op het opzegverbod tijdens ziekte. De beëindiging van het dienstverband heeft verder zeer verstrekkende gevolgen gelet op zijn persoonlijke omstandigheden (o.m. leeftijd, lengte dienstverband, mogelijk moeilijke positie op de arbeidsmarkt).

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer niet alcoholverslaafd is, maar dat sprake is van alcoholmisbruik volgens (het verslag van) de huisarts. De reflexwerking van het opzegverbod gaat daarom niet op voor deze werknemer.

De kantonrechter overweegt dat tussen partijen vaststaat dat een kleine fout in de reparatie van vliegtuigen catastrofale gevolgen kan hebben. Ook overweegt de kantonrechter dat werknemer gebonden is aan de beleidsregels en aan de Wet op de Luchtvaart en daarvan op de hoogte is. Verder heeft hij als voorzitter van de ondernemingsraad een gevoelige positie en een voorbeeldfunctie.

Toch wordt de arbeidsovereenkomst niet ontbonden. Werknemer heeft een flinke fout gemaakt, maar dit is niet zodanig verwijtbaar dat het dienstverband niet kan worden voortgezet. Relevant is dat de werknemer heeft meegewerkt aan de blaastesten, direct zijn fout heeft erkend en professionele hulp heeft gezocht om herhaling te voorkomen. Tevens is van belang dat werkgever niet heeft kunnen aantonen dat de eerder gegeven waarschuwing door de werknemer is ontvangen. Het adagium: ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’, ging nog niet op, maar geldt vanaf nu; de werknemer moet zich realiseren dat dit voor hem een laatste kans is.
Cartoon nieuwsbrief maart

Lering die hieruit kan worden getrokken voor werkgevers:

  • Waarschuwing(en) zowel per e-mail als aangetekend verzenden;
  • Beleidsregels opstellen en handhaven binnen de organisatie;
  • Personeelsdossier opbouwen is onder de Wwz nog belangrijker;
  • Let op het mogelijke opzegverbod bij werknemers met een alcoholverslaving. Een verslaving aan alcohol of drugs wordt beschouwd als ziekte. Overigens kan dit verbod worden doorkruist in het geval van bijkomende omstandigheden, zoals niet nakomen van re-integratieverplichtingen door de werknemer. Dan kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst wel plaatsvinden.

Voor specifieke vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Kantonrechter Noord-holland 3 februari 2016 (ECLI:NL:RBNho:2016:1680)

Meer weten? Bel of mail ons voor een service-advies.
LinkedIn:             ungervanels

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.