Transitievergoeding na 2 jaar ziekte / Uitvoeringsregels UWV

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte / Uitvoeringsregels UWV

Dit is de derde nieuwsbrief van Unger Van Els Advocaten over rechtspraak betreffende de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Klik hier (nieuwsbrief oktober 2015) en hier (nieuwsbrief november 2015) om onze eerdere nieuwsbrieven hierover te lezen.

Werkgever omzeilt transitievergoeding door in stand laten dienstverband na twee jaar ziekte
De kantonrechter Almere heeft zich onlangs uitgelaten over de vraag of dit ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is  (zaaknummer ECLI:NL:RBMNE:2015:8495).

Wat speelde er? Een receptioniste is sinds 1 maart 2000 in dienst van het Leger des Heils. Na twee jaar ziekte en een loonsanctie van 1 jaar, die is opgelegd omdat de werkgever niet voldaan heeft aan zijn re-integratieverplichtingen, wenst werkneemster dat haar arbeidsovereenkomst met het Leger des Heils wordt beëindigd.  De werkgever laat werkneemster onbetaald op de loonlijst staan.

Werkneemster verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden met toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding. Zij voert aan dat de werkgever tracht te ontkomen aan betaling van de verschuldigde transitievergoeding, wat ernstig verwijtbaar zou zijn. Daarnaast zou de werkgever onvoldoende zorg hebben gedragen voor goede arbeidsomstandigheden en niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen, wat ook ernstig verwijtbaar zou zijn.

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding.  Reden is het ziektebeeld van werkneemster en de angsten die zij jegens de werkgever heeft ontwikkeld. Omdat het ontbindingsverzoek door werkneemster is ingediend, is de transitievergoeding alleen verschuldigd als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of heeft nagelaten. Voor de billijkheidsvergoeding is dit eveneens vereist.

De kantonrechter oordeelt dat niet kan worden aangenomen dat op basis van de arbeidsovereenkomst een verplichting op de werkgever rust om de arbeidsovereenkomst, na twee jaar ziekte (en in dit geval drie jaar), te beëindigen. Als de arbeidsovereenkomst in stand blijft is de werkgever geen vergoeding verschuldigd.

Minister Asscher heeft in september 2015 op vragen van de Tweede Kamer hierover geantwoord dat het onbetaald in dienst houden van werknemers (na twee jaar arbeidsongeschiktheid) niet getuigt van fatsoenlijk werkgeverschap. De kantonrechter noemt het gedrag van de werkgever dan ook onfatsoenlijk, maar vindt het gedrag daarmee niet ook ernstig verwijtbaar. De gevorderde transitievergoeding en billijke vergoeding worden afgewezen.

Cartoon nieuwsbrief december

Uitvoeringsregels UWV voor bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na langdurige ziekte
Het UWV heeft uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid opgesteld. De uitvoeringsregels geven een nadere uitwerking en toelichting op de geldende wet- en regelgeving. In de uitvoeringsregels wordt uitvoerig en met voorbeelden uiteengezet aan welke voorwaarden een werkgever moet voldoen om aan een van de twee ontslaggronden (bedrijfseconomisch of langdurige arbeidsongeschiktheid) te voldoen. Ook wordt de herplaatsingsplicht hierbij besproken. U kunt de volledige uitvoeringsregels raadplegen op de website www.uwv.nl.

Unger Van Els Advocaten weet uit ervaring dat deze uitvoeringsregels niet altijd even toegankelijk zijn, schroom niet contact met ons op te nemen bij vragen of twijfel. Wij geven u graag een service-advies.

Meldt u hier aan voor het seminar Wet Werk en (On)zekerheid: wat kan de OR?
Op woensdag 3 februari 2016 organiseert Unger Van Els Advocaten in samenwerking met KGCA een seminar Wet Werk en (On)zekerheid: wat kan de OR? Aan dit seminar zijn kosten verbonden van €175 pp. Meerdere deelnemers aanmelden? Voor de tweede en volgende deelnemer zijn de kosten € 145 pp.

Nieuwjaarswens

Meer weten? Bel of mail ons voor een service-advies.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.